Statistik för Linköpings kommuns öppna data

2023-06-07 08:30:01
Totalt antal genererade nycklar: 769
Totalt antal nyckelvalideringar: 268966303

API användning

Applikation Tjänst Beskrivning Antal förfrågningar
Cykeltrafikdata AllLines Alla cykelbanor 23
Cykeltrafikdata Directions Riktningar 239
Cykeltrafikdata DirectionsByLineId Riktningar baserat på cykelbana 4
Cykeltrafikdata EventsOnDirection Händelser baserat på riktning 1213
Cykeltrafikdata EventsOnHeading 2
Cykeltrafikdata EventsOnLine Händelser baserat på cykelbana 7
Cykeltrafikdata EventsOnSite 7847
Cykeltrafikdata Headings Vädersträck 8
Cykeltrafikdata LinesBySite Cykelbana baserat på plats 7
Cykeltrafikdata PassagesBySite Passager baserat på plats 253
Cykeltrafikdata Types Cyklar eller fotgängare 13
Livsmedelsinspektioner Anlaggning 332
Livsmedelsinspektioner Anlaggning/{anlaggningsId} 23540
Livsmedelsinspektioner AntalAnlaggningar 68229
Rörelsemönster FlowData 5
Rörelsemönster LocationData 6
Rörelsemönster LocationNames 6
WaterQualityObserved PointsOfInterest Badplatser 255
WaterQualityObserved PointsOfInterest/id 2
WaterQualityObserved WaterQualityObservations Vattentemperaturer 36
WaterQualityObserved WaterQualityObservations/refPointOfInterest 105
WaterQualityObserved WaterTemperature Aktuella vattentemperaturer 16784
WaterQualityObserved WaterTemperature/id 451920
Verksamheter / 18317
WS_OpenData GetFile Totalt antal filhämtningar (Statistik och kvalitet) 1763
WS_OpenData GetFilesInfo Totalt antal listningar av filkatalog (Statistik och kvalitet) 109
WS_OpenData GetSkolMat Skolmat, antal förfrågningar 16296
WS_OpenData Livsmedelsobjekt Livsmedelsobjekt, hämtning av enskilda 123746773
WS_OpenData LivsmedelsobjektAlla Livsmedelsobjekt, hämtning av alla 111390
WS_OpenData LuftDataGetLista Luftdata, antal anrop 590012
WS_OpenData RadonGatunamnAlla Radon, hämtning av gatunamn 435
WS_OpenData RadonMatobjekt Radon, hämtning av enskilda 67483
WS_OpenData RadonMatobjektLista Radon, hämtning av lista 31849
WS_OpenData TrafikdataDetektorData Uthämtning av trafikdata från detektor/detektorer. Antal fordon som passerat etc. 28633000
WS_OpenData TrafikdataDetektorInfo Hämtning/sökning detektorinfo. 69240
WS_OpenData VagarbetenAlla Vägarbete, hämtning av alla 4932
Ärenden Case 4
Ärenden Cases Ärenden 65
Ärenden Diaries Diarier 8
Ärenden Events Ärendehändelser/handlingar 63935

Top 10 filhämtningar

Fil Antal förfrågningar
kvalitetsarbete_omsorg_eldre_oma03.xml 729
statistik_linkoping_befolkning_be01.px 260
statistik_linkoping_arbetsmarknad_AL01.xml 228
solkarta.zip 33
statistik_linkoping_befolkning_be01.xml 31
kvalitetsarbete_skolkvalitet_grundskolan_gr311.xml 26
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs61.xml 23
kvalitetsarbete_skolkvalitet_gymnasieskolan_gy01.xml 20
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs11.xml 19
telenor_3g_5m.zip 18
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙