Statistik för Linköpings kommuns öppna data

2023-01-27 22:51:32
Totalt antal genererade nycklar: 729
Totalt antal nyckelvalideringar: 267229652

API användning

Applikation Tjänst Beskrivning Antal förfrågningar
Cykeltrafikdata AllLines Alla cykelbanor 16
Cykeltrafikdata Directions Riktningar 215
Cykeltrafikdata DirectionsByLineId Riktningar baserat på cykelbana 3
Cykeltrafikdata EventsOnDirection Händelser baserat på riktning 1197
Cykeltrafikdata EventsOnHeading 2
Cykeltrafikdata EventsOnLine Händelser baserat på cykelbana 6
Cykeltrafikdata EventsOnSite 7578
Cykeltrafikdata Headings Vädersträck 8
Cykeltrafikdata LinesBySite Cykelbana baserat på plats 6
Cykeltrafikdata PassagesBySite Passager baserat på plats 252
Cykeltrafikdata Types Cyklar eller fotgängare 9
Livsmedelsinspektioner Anlaggning 185
Livsmedelsinspektioner Anlaggning/{anlaggningsId} 21133
Livsmedelsinspektioner AntalAnlaggningar 59893
Rörelsemönster FlowData 5
Rörelsemönster LocationData 6
Rörelsemönster LocationNames 6
WaterQualityObserved PointsOfInterest Badplatser 63
WaterQualityObserved PointsOfInterest/id 2
WaterQualityObserved WaterQualityObservations Vattentemperaturer 35
WaterQualityObserved WaterQualityObservations/refPointOfInterest 104
WaterQualityObserved WaterTemperature Aktuella vattentemperaturer 11672
WaterQualityObserved WaterTemperature/id 448807
Verksamheter / 15490
WS_OpenData GetFile Totalt antal filhämtningar (Statistik och kvalitet) 1760
WS_OpenData GetFilesInfo Totalt antal listningar av filkatalog (Statistik och kvalitet) 109
WS_OpenData GetSkolMat Skolmat, antal förfrågningar 16296
WS_OpenData Livsmedelsobjekt Livsmedelsobjekt, hämtning av enskilda 123746773
WS_OpenData LivsmedelsobjektAlla Livsmedelsobjekt, hämtning av alla 111387
WS_OpenData LuftDataGetLista Luftdata, antal anrop 587804
WS_OpenData RadonGatunamnAlla Radon, hämtning av gatunamn 432
WS_OpenData RadonMatobjekt Radon, hämtning av enskilda 67468
WS_OpenData RadonMatobjektLista Radon, hämtning av lista 31834
WS_OpenData TrafikdataDetektorData Uthämtning av trafikdata från detektor/detektorer. Antal fordon som passerat etc. 26999742
WS_OpenData TrafikdataDetektorInfo Hämtning/sökning detektorinfo. 48623
WS_OpenData VagarbetenAlla Vägarbete, hämtning av alla 4904
Ärenden Case 4
Ärenden Cases Ärenden 65
Ärenden Diaries Diarier 8
Ärenden Events Ärendehändelser/handlingar 63935

Top 10 filhämtningar

Fil Antal förfrågningar
kvalitetsarbete_omsorg_eldre_oma03.xml 729
statistik_linkoping_befolkning_be01.px 260
statistik_linkoping_arbetsmarknad_AL01.xml 228
statistik_linkoping_befolkning_be01.xml 31
solkarta.zip 31
kvalitetsarbete_skolkvalitet_grundskolan_gr311.xml 26
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs61.xml 23
kvalitetsarbete_skolkvalitet_gymnasieskolan_gy01.xml 20
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs11.xml 19
telenor_3g_5m.zip 17
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙