Statistik för Linköpings kommuns öppna data

2023-03-21 03:06:54
Totalt antal genererade nycklar: 752
Totalt antal nyckelvalideringar: 267806846

API användning

Applikation Tjänst Beskrivning Antal förfrågningar
Cykeltrafikdata AllLines Alla cykelbanor 19
Cykeltrafikdata Directions Riktningar 219
Cykeltrafikdata DirectionsByLineId Riktningar baserat på cykelbana 4
Cykeltrafikdata EventsOnDirection Händelser baserat på riktning 1204
Cykeltrafikdata EventsOnHeading 2
Cykeltrafikdata EventsOnLine Händelser baserat på cykelbana 6
Cykeltrafikdata EventsOnSite 7660
Cykeltrafikdata Headings Vädersträck 8
Cykeltrafikdata LinesBySite Cykelbana baserat på plats 7
Cykeltrafikdata PassagesBySite Passager baserat på plats 252
Cykeltrafikdata Types Cyklar eller fotgängare 12
Livsmedelsinspektioner Anlaggning 331
Livsmedelsinspektioner Anlaggning/{anlaggningsId} 22163
Livsmedelsinspektioner AntalAnlaggningar 64529
Rörelsemönster FlowData 5
Rörelsemönster LocationData 6
Rörelsemönster LocationNames 6
WaterQualityObserved PointsOfInterest Badplatser 213
WaterQualityObserved PointsOfInterest/id 2
WaterQualityObserved WaterQualityObservations Vattentemperaturer 35
WaterQualityObserved WaterQualityObservations/refPointOfInterest 105
WaterQualityObserved WaterTemperature Aktuella vattentemperaturer 13784
WaterQualityObserved WaterTemperature/id 450053
Verksamheter / 17756
WS_OpenData GetFile Totalt antal filhämtningar (Statistik och kvalitet) 1762
WS_OpenData GetFilesInfo Totalt antal listningar av filkatalog (Statistik och kvalitet) 109
WS_OpenData GetSkolMat Skolmat, antal förfrågningar 16296
WS_OpenData Livsmedelsobjekt Livsmedelsobjekt, hämtning av enskilda 123746773
WS_OpenData LivsmedelsobjektAlla Livsmedelsobjekt, hämtning av alla 111390
WS_OpenData LuftDataGetLista Luftdata, antal anrop 588678
WS_OpenData RadonGatunamnAlla Radon, hämtning av gatunamn 435
WS_OpenData RadonMatobjekt Radon, hämtning av enskilda 67483
WS_OpenData RadonMatobjektLista Radon, hämtning av lista 31848
WS_OpenData TrafikdataDetektorData Uthämtning av trafikdata från detektor/detektorer. Antal fordon som passerat etc. 27534740
WS_OpenData TrafikdataDetektorInfo Hämtning/sökning detektorinfo. 54457
WS_OpenData VagarbetenAlla Vägarbete, hämtning av alla 4914
Ärenden Case 4
Ärenden Cases Ärenden 65
Ärenden Diaries Diarier 8
Ärenden Events Ärendehändelser/handlingar 63935

Top 10 filhämtningar

Fil Antal förfrågningar
kvalitetsarbete_omsorg_eldre_oma03.xml 729
statistik_linkoping_befolkning_be01.px 260
statistik_linkoping_arbetsmarknad_AL01.xml 228
solkarta.zip 32
statistik_linkoping_befolkning_be01.xml 31
kvalitetsarbete_skolkvalitet_grundskolan_gr311.xml 26
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs61.xml 23
kvalitetsarbete_skolkvalitet_gymnasieskolan_gy01.xml 20
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs11.xml 19
telenor_3g_5m.zip 18
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙