Statistik för Linköpings kommuns öppna data

2022-01-22 13:13:42
Totalt antal genererade nycklar: 650
Totalt antal nyckelvalideringar: 264784369

API användning

Applikation Tjänst Beskrivning Antal förfrågningar
Cykeltrafikdata AllLines Alla cykelbanor 11
Cykeltrafikdata Directions Riktningar 208
Cykeltrafikdata DirectionsByLineId Riktningar baserat på cykelbana 3
Cykeltrafikdata EventsOnDirection Händelser baserat på riktning 979
Cykeltrafikdata EventsOnLine Händelser baserat på cykelbana 1
Cykeltrafikdata EventsOnSite 7044
Cykeltrafikdata Headings Vädersträck 7
Cykeltrafikdata LinesBySite Cykelbana baserat på plats 4
Cykeltrafikdata PassagesBySite Passager baserat på plats 213
Cykeltrafikdata Types Cyklar eller fotgängare 7
Livsmedelsinspektioner Anlaggning 163
Livsmedelsinspektioner Anlaggning/{anlaggningsId} 11471
Livsmedelsinspektioner AntalAnlaggningar 40446
Rörelsemönster FlowData 5
Rörelsemönster LocationData 6
Rörelsemönster LocationNames 6
WaterQualityObserved PointsOfInterest Badplatser 20
WaterQualityObserved WaterQualityObservations Vattentemperaturer 28
WaterQualityObserved WaterQualityObservations/refPointOfInterest 7
WaterQualityObserved WaterTemperature Aktuella vattentemperaturer 4642
WaterQualityObserved WaterTemperature/id 439805
Verksamheter / 6628
WS_OpenData GetFile Totalt antal filhämtningar (Statistik och kvalitet) 1759
WS_OpenData GetFilesInfo Totalt antal listningar av filkatalog (Statistik och kvalitet) 107
WS_OpenData GetSkolMat Skolmat, antal förfrågningar 16296
WS_OpenData Livsmedelsobjekt Livsmedelsobjekt, hämtning av enskilda 123746773
WS_OpenData LivsmedelsobjektAlla Livsmedelsobjekt, hämtning av alla 111365
WS_OpenData LuftDataGetLista Luftdata, antal anrop 532633
WS_OpenData RadonGatunamnAlla Radon, hämtning av gatunamn 289
WS_OpenData RadonMatobjekt Radon, hämtning av enskilda 47660
WS_OpenData RadonMatobjektLista Radon, hämtning av lista 25792
WS_OpenData TrafikdataDetektorData Uthämtning av trafikdata från detektor/detektorer. Antal fordon som passerat etc. 24836043
WS_OpenData TrafikdataDetektorInfo Hämtning/sökning detektorinfo. 47303
WS_OpenData VagarbetenAlla Vägarbete, hämtning av alla 4437
Ärenden Cases Ärenden 53
Ärenden Diaries Diarier 5
Ärenden Events Ärendehändelser/handlingar 54478

Top 10 filhämtningar

Fil Antal förfrågningar
kvalitetsarbete_omsorg_eldre_oma03.xml 729
statistik_linkoping_befolkning_be01.px 260
statistik_linkoping_arbetsmarknad_AL01.xml 228
statistik_linkoping_befolkning_be01.xml 31
solkarta.zip 31
kvalitetsarbete_skolkvalitet_grundskolan_gr311.xml 26
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs61.xml 23
kvalitetsarbete_skolkvalitet_gymnasieskolan_gy01.xml 20
kvalitetsarbete_skolkvalitet_forskolan_fs11.xml 19
telenor_3g_5m.zip 16
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙